Ing.Josef Spěvák,Ph.D.

vedoucí strojní komise

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a Obchodní akademie Břeclav

nábř.Komenského 1, 690 25 Břeclav
e-mail : spevak@spsbv.cz
tel. : +420 607581410